สำรวจราคา ค่าขนส่งภาคเหนือ กรุงเทพฯ 2562

เปิดผลสำรวจ ค่าบรรทุก ค่าขนส่งภาคเหนือ รถรับจ้าง ประจำปี 2562

เนื่องจากการขนส่ง คือกระแสเลือดที่หมุนเวียนหล่อเลี้ยง เศรษฐกิจไทยและทุกภาคอุตสหกรรมฯ การประมาณการต้นทุนค่าขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น รถพ่วง รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ หรือแม้กระทั่งรถเทลเลอร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้อุตสหกรรมจัดการงานด้านโลจิสติกได้ง่ายมากขึ้น วันนี้ พัน ทรัก ทีมจึงทำผลสำรวจ ราคาค่าขนส่งภาคเหนือ จากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ และกรุงเทพฯ ออกมาเปิดเผย ซึ่งมีตั้งแต่ต้นทาง เชียงใหม่ ปลายทาง กรุงเทพฯ ต้นทางเชียงราย ปลายทางกรุงเทพฯ หรือแม้กระทั่ง ไปกลับ ต้นทางกรุงเทพฯ ปลายทาง แพร่ เป็นต้น ราคาเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

ตารางราคาค่าขนส่ง ค่าบรรทุก รถพ่วง จากภาคเหนือ เข้า กรุงเทพฯ

ราคานี้เป็นราคาจากสถิติกว่า 10,000 งานที่อยู่บนระบบ PanTruck.com ซึ่งทีมงานได้นำราคา ต้นทางในจังหวัดต่างๆ ที่วิ่งรถเข้าสู่ กรุงเทพฯ ทีมงานได่นำราคาเฉลี่ยเหมาบรรทุกมาเพื่อเป็นแนวทาง ในการหารถบรรทุก ขนส่ง หรือเจ้าของรถเสนองาน

จังหวัด ต้นทาง ราคาต่อตัน ราคาเหมา (เฉลี่ย)
เชียงราย 400 – 650 15,750
เชียงใหม่ 350 – 600 14,250
น่าน 350 – 550 13,500
พะเยา 350 – 600 14,250
แพร่ 300 – 450 11,250
แม่ฮ่องสอน 500 – 750 18,750
ลำปาง 300 – 500 12,000
ลำพูน 350 – 550 13,500
อุตรดิตถ์ 250 – 400 9,750

ตารางราคาค่าขนส่ง ค่าบรรทุก รถพ่วง จากกรุงเทพฯ ขึ้น ภาคเหนือ

จังหวัด ปลายทาง ราคาต่อตัน ราคาเหมา (เฉลี่ย)
เชียงราย 500 – 650 17,250
เชียงใหม่ 450 – 600 15,750
น่าน 400 – 550 14,250
พะเยา 450 – 600 15,750
แพร่ 350 – 500 12,750
แม่ฮ่องสอน 600 – 800 21,000
ลำปาง 400 – 500 13,500
ลำพูน 400 – 550 14,250
อุตรดิตถ์ 300 – 450 11,250

เพิ่มเราเป็นเพื่อนเพื่อติดตามราคา ค่าขนส่งภาคเหนือ และทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ใน Line ติดตามข่าวสารก่อนใคร ประกาศหารถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทลเลอร์ฟรี มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือ

เพิ่มเพื่อน

หมายเหตุ: เป็นค่าเฉลี่ยจำแนกตามประเภท โดยไม่ได้นำช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกและช่วงเวลาที่ต้องการใช้รถมาก มาพิจารณา สัดส่วนต้นทุนนี้พอให้เห็นความสำคัญของต้นทุน ค่าขนส่ง เจ้าของงานต้องขนส่่งสินค้า จากอยุธยามาลงเชียงรายระยะประมาณทางรวม จะมี ค่าน้ำมัน,ค่าสึกหรอของรถและกำไร ประมาณ 13,500 บาท เป็นต้น

หารถบรรทุก ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย อุตรดิต

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท

  • 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าประกันภัย ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าจ้างคนขับ เป็นต้น
  • 2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการบริการขนส่งมาก ต้นทุนก็มากด้วย ถ้าไม่ได้ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้เลย เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
  • 3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การขนส่งทางเรือ ค่าผ่านทาง
  • 4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) การขนส่งสินค้าหรือบริการ ไปส่งยังจุดหมายปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมาเลย ถือว่าการสูญเปล่าได้เกิดขึ้นและถือเป็นการขนส่งที่ไม่ทำให้เกิดการประหยัด ต้องคำนึงถึงต้นทุนเที่ยวกลับ

เทคนิคการลดต้นทุน ค่าบรรทุก

ในการเรียกรถบรรทุกทุกครั้ง ควรเลือกใช้ขนส่งที่มีมาตรฐาน ระยะทางลงสินค้าหากลงหลายจุด ควรไม่ห่างจากกันมากเกินไป การประสานงานเป็นเรื่องสำคัญ เตรียมหน้างาน คนงานให้พร้อมลงสินค้า และหน้างานควรจองคิวล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อให้ขนส่งเตรียมรถและวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ หารถใน พัน ทรัก ชุมชนคนขับรถ และคนหารถร่วม วิ่งทั่วประเทศ ขึ้นเหนือ ลงใต้ ไม่ต้องกังวลเรื่องความคุ้มค่า

บทความอื่นๆ

ประกาศ หารถบรรทุก หางานรับจ้าง คลิ๊ก

หากเห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ

พัน ทรัก ทีม 😉